הגשת הוילונות בסיום הפרויקט

מוזמנים לצפות בסרטון ההדרכה של ניר שלנגר לאחר התקנת הוילונות בבית הלקוח
יישור קמטי הבד באופן מקצועי ועד להגשה מושלמת של הוילונות